CSG Reggesteyn

CSG Reggesteyn is een brede scholengemeenschap waar iedereen welkom is. Reggesteyn is een actieve, maatschappelijk betrokken school en kent verschillende leerwegen en -richtingen: van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. We hebben circa 3000 leerlingen en 340 medewerkers, verdeeld over drie vestigingen: twee in Nijverdal en één in Rijssen.

Wij zijn:

 • een actieve school met een goede sfeer
 • we hebben de gezamenlijke ambitie een school te zijn waar leerlingen en personeel zich thuis voelen
 • een christelijke school, met een herkenbare en beleefde identiteit
 • een school waar je écht leert, dat wil zeggen: actief, eigentijds en uitdagend
 • een school die staat voor kwaliteit
 • een school met zorg voor de individuele leerling, met de ambitie dat elke leerling tot zijn recht komt
 • een maatschappelijk betrokken school, vanuit het motief van ‘noaberschap’: we zijn er voor elkaar als het nodig is

CSG Reggesteyn, een school met kwaliteit, maatwerk en betrokkenheid!

Onze kijk op onderwijs
De 'gemiddelde leerling’ bestaat niet bij CSG Reggesteyn. Leerlingen zijn individuen, elk met een eigen achtergrond, leerstijl, leerwens, verwachting en fase van  sociaal-emotionele ontwikkeling. Onze onderwijsvisie houdt in dat we bij elke leerling eruit halen wat er in zit en dat we onderwijs op maat bieden. Dit alles gebeurt vanuit een pedagogisch optimistische visie, dus met vertrouwen in de mogelijkheden van ieder kind. Wij denken (geloven een optie?) dat ieder kind iets wil en kan leren. Onze taak is om bij elke individuele leerling de juiste sleutel te vinden voor passend onderwijs.

Onze visie op werkgeverschap
We zijn een aantrekkelijke werkgever door moderne vormen van personeelsbeleid. Ook voor onze (nieuwe) medewerkers bieden wij maatwerk, passend bij jouw individuele mogelijkheden, verwachtingen en afspraken. Om ons werk goed te kunnen doen zoeken we voortdurend naar mogelijkheden om onze professionaliteit te versterken. Continue ontwikkeling door scholing/training, maar ook door coaching, intervisie, collegiale consultatie en leren op de werkplek is bij ons vanzelfsprekend. Dit vraagt van ons allen inzet en betrokkenheid, maar ook om de juiste facilitering.

Word je onze nieuwe collega? Dan start je bij ons met een uitgebreid introductieprogramma en begeleidingstraject. Jij wordt begeleid door een begeleider van de vestiging waar je werkt. Binnen de begeleiding is er ruimte voor maatwerk. Afhankelijk van jouw kennis, ervaring en competenties wordt een begeleidingstraject opgesteld. Als je als docent aan de slag gaat, dan krijg je ook een collega die jou vakinhoudelijk begeleidt. We gaan uit van het principe ‘veeleisend helpen’. Dit betekent dat je als medewerker verantwoordelijk bent voor jouw eigen ontwikkeling en het realiseren van de afspraken die jij maakt met jouw leidinggevende. Op het moment dat je ontwikkeling niet zo loopt als verwacht, of wanneer jouw resultaatafspraken te uitdagend zijn , kan je vanzelfsprekend een beroep doen op jouw leidinggevende. Gezamenlijk zoeken jullie dan naar mogelijke oplossingen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van training, scholing, intercollegiale consultatie, coaching of video interactiebegeleiding. Ook kan het zijn dat je werkzaamheden tijdelijk worden gereduceerd of gefaseerd. Regelmatig vindt er dan ook afstemming plaats tussen jou en je leidinggevende over de voortgang van je werk. Minimaal een keer per jaar voer je hierover een formeel gesprek.

Onze arbeidsvoorwaarden
Behalve uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-VO bieden wij:

 • Een prettige werksfeer en ruimte voor eigen inbreng
 • Een school die in ontwikkeling is en waar jij uitgedaagd wordt
 • Uitgebreide professionalisering- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Collectiviteitkorting op je ziektekostenverzekering
 • Bedrijfsfitness
 • Bespreekbare flexibele werktijden voor onderwijsondersteunend personeel


Drie vestigingen
Reggesteyn heeft drie vestigingen, elk met een eigen aanbod en een eigen gezicht. Locatie Noetselerbergweg en Willem de Clercqstraat staan in Nijverdal, daarnaast hebben we onze vestiging de Cattelaar in Rijssen.Vestiging Noetselerbergweg
Vestiging Noetselerbergweg (vestiging N) biedt onderwijs voor havo en vwo leerlingen en kent in de onderbouw een aantal stromen. Naast sport, kunst en technasium kennen we ook een stroom ondernemerschap. De verschillende stromen bereiden onze leerlingen voor op hun keuze voor het profiel in de tweede fase. We stimuleren het echte leren van onze leerlingen en bieden uitdagend onderwijs, waarbij verschillende werkvormen worden gehanteerd. Verder staat de zorg voor individuele leerlingen bij ons hoog op de agenda.

Wij zijn een actieve school. We organiseren veel activiteiten, vooral op cultureel vlak en op sportgebied. We willen onze leerlingen de mogelijkheid bieden om hun individuele talenten te ontwikkelen. Dit doen we zowel tijdens de lessen als daarbuiten. We hebben verschillende activiteiten, zoals een debatclub, een toneelclub en een schoolband.

Internationalisering vinden wij heel belangrijk. Daarom participeren wij in verschillende internationale projecten, bijvoorbeeld met scholen in Curaçao en Rusland.

Maatschappelijke betrokkenheid is één van onze speerpunten. We leveren een bijdrage door de maatschappelijke stage (vrijwilligerswerk) en werken samen met sportverenigingen, gemeente, met culturele organisaties. Jaarlijks organiseren we de koningsspelen.

Vestiging N
Noetselerbergweg 20
7411BK NijverdalVestiging Willem de Clercqstraat
Vestiging Willem de Clercqstraat (vestiging C) is dè VMBO-vestiging bij uitstek en biedt een tweetal leerwegen. De theoretische leerweg met technologie als extra beroepsvak en de beroepsgerichte leerweg (basis/kader). Vestiging C staat voor actief en praktijkgericht leren. De school is modern ingericht en werkt met nieuwe materialen en onderwijsmethodieken. Dit blijkt onder andere uit het werken met leergebieden in de onderbouw en met de werkplekkenstructuur in de bovenbouw.

Vestiging C is een kleine, overzichtelijke school. Het is er veilig, de leerlingen voelen zich gekend en er is begeleiding op maat voor elke leerling die dit nodig heeft. Dit betekent extra uitleg en ondersteuning, maar ook verdieping en extra lesmateriaal.

Sport en cultuur staan hoog op de agenda . Daarom organiseren wij veel op dat gebied voor onze leerlingen. Voorbeelden van de sportieve school zijn de breedtesport in samenwerking met gemeente Hellendoorn, het aanbod van een Sport Oriëntatie Keuzeprogramma en de Sportclub na schooltijd. Daarnaast bieden wij voor leerlingen een eigentijds, passend cultureel programma met veel voorstellingen door het jaar.

Vestiging C
Willem de Clercqstraat  7
7443 XG NijverdalVestiging Rijssen
Vestiging de Cattelaar in Rijssen (vestiging R)  heeft een breed onderwijsaanbod. We bieden hier praktijkonderwijs, een breed aanbod voor het vmbo èn de onderbouw havo/vwo. We dagen leerlingen op hun eigen niveau uit. Voor vwo- en havoleerlingen staat ambitieus onderwijs centraal. Hierbij wordt uitgegaan van inzet en motivatie. Wij stimuleren prestatieoriëntatie van onze leerlingen en stellen daarom ambitieuze maar heldere doelen en evalueren deze regelmatig. Onze VMBO leerlingen krijgen les in reële lessituaties met veel praktijklessen, waarbij ze op hun eigen niveau (basis/kader of theoretische leerweg) worden voorbereid op een vak/beroep. Voor onze leerlingen van het praktijkonderwijs bieden we onderwijs op maat. Deze groepen kennen een kleinschalig karakter waarbij de individuele ontwikkeling van de leerling centraal staat. Leerlingen binnen ons praktijkonderwijs leren vooral door te doen en worden op deze wijze voorbereid op deelname aan de maatschappij.

Vestiging Rijssen staat voor modern en maatschappijgericht onderwijs. De school biedt een bijzondere combinatie van eigentijds en gedegen onderwijs. Het onderwijs is toekomst gericht en – afhankelijk van het niveau van de leerling – afgestemd op het functioneren in de maatschappij. Een realistische context tijdens de lessen is hiervan een belangrijk aspect. Naast onderwijs gebeuren er in Rijssen ook veel andere activiteiten. De school organiseert activiteiten op het gebied van sport, spel, muziek, dans, drama, verzorging, techniek enz. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor deze ‘dinsdagmiddagactiviteiten’.

Op school heerst een positieve aanpakkers-mentaliteit. Leerlingen kunnen op hun eigen niveau veel kunnen bereiken en worden uitgedaagd boven zichzelf uit te stijgen. We zijn in de wijde regio bekend als school die zorg op maat levert. We zijn ‘strak georganiseerd’ en voor leerlingen ingedeeld in veilige afdelingen of units, soms zelfs met een eigen plein. Hierdoor maken wij het adagium 'Groot in kleinschaligheid' waar.

Vestiging R
Cattelaar 2
7461 PK Rijssen

Routeplanner? Tik dan in: Enterstraat 188 in Rijssen. 

 • CSG Het Noordik

  Vestiging Noordikslaan
  • Noordikslaan 68
  • 7602 CG Almelo
  • Postbus 541
  • 7600 AM Almelo
 • CSG Het Noordik

  Vestiging Noordikslaan
  • Noordikslaan 68
  • 7602 CG Almelo
  • Postbus 541
  • 7600 AM Almelo
 • CSG Het Noordik

  Vestiging Noordikslaan
  • Noordikslaan 68
  • 7602 CG Almelo
  • Postbus 541
  • 7600 AM Almelo
 • CSG Het Noordik

  Vestiging Noordikslaan
  • Noordikslaan 68
  • 7602 CG Almelo
  • Postbus 541
  • 7600 AM Almelo

OnderwijsSelect.nl
Dé site voor onderwijsprofessionals in Oost Nederland

Welkom bij OnderwijsSelect, dè gezamenlijke vacaturesite van de scholengemeenschappen CSG Het Noordik en CSG Reggesteyn. Hier vind je al onze vacatures voor docenten, onderwijsondersteunend personeel en stagiaires/afstudeerders. Mochten we op dit moment geen passend aanbod voor jou hebben, maak dan een job-alert aan. Zo blijf je op de hoogte van onze actuele vacatures.

Wil je weten of wij iets voor je kunnen betekenen? Lees dan verder


Desirée Kelder

Docent LWOO | CSG Reggesteyn

‘Deze school geeft mij kansen voor mijn persoonlijke ontwikkeling’

Lees meer...

Leon Sanderman

Docent Wiskunde en Consumptief | CSG Reggesteyn

‘Elke dag word ik weer uitgedaagd om mijn kennis over te brengen op de leerlingen’

Lees meer...

Alieke Rouw

Decaan | CSG Reggesteyn

'Die veranderingen; ik vind het leuk, spannend en uitdagend!'

Lees meer...

Ina Klaassen

Docent Frans en Wiskunde | CSG Reggesteyn

‘Fantastisch om de ontwikkeling bij de leerlingen te zien’

Lees meer...

Geen vacature gevonden?

Maak een Job-alert aan en blijf op de hoogte van onze vacatures!

Zie jij jezelf wel bij ons werken, maar is er op dit moment geen vacature die bij je past?

Maak dan een job-alert aan. Je gegevens worden opgeslagen in onze databank, bij een passende vacature ontvang je een e-mail met aanvullende informatie.