Privacystatement

Het doel van Easycruit is om het wervingsproces voor de werkgevers CSG Reggesteyn en Het Noordik te vereenvoudigen en een doeltreffende evaluatie van, en communicatie met kandidaten mogelijk te maken. Bij het gebruik van Easycruit ontvangen de werkgevers persoonsgegevens van kandidaten. Deze verwerken zij in het kader van een evaluatie van hun vaardigheden en talenten om hun geschiktheid voor de openstaande functie te bepalen. Kandidaten hebben in Easycruit toegang tot hun profiel, waar zij gegevens kunnen wissen, uploaden en bewerken.
De rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de kandidaat. Deze stemt tijdens het sollicitatieproces (sollicitatie op een vacature of via vacature alert) in met de verwerking en bepaalt welke persoonsgegevens hij of zij aan de werkgevers wenst te verstrekken. Beide werkgevers hebben inzage in de persoonsgegevens die de kandidaat verstrekt. Kandidaten hebben het recht om te allen tijde de toestemming in te trekken door zelf het account te verwijderen of wijzigen. De werkgevers zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten. Alle vragen inzake privacy kunnen direct aan de werkgevers worden voorgelegd.

Easycruit is een service in de cloud die door Visma is ontwikkeld. De bedrijven die deel uitmaken van de Visma-groep en hun onderaannemers voor IT-diensten hebben voor het verzorgen van de dienst mogelijk toegang tot de persoonsgegevens van kandidaten. Met deze onderaannemers zijn overeenkomsten gesloten om de privacy van gegevens te waarborgen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving (de GDPR, die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is). Deze afspraken zijn tevens van kracht bij onze samenwerking met Amazing. Deze organisatie beheert de gegevens met betrekking tot de vacaturealert. Onderaannemers die zich buiten de EU bevinden zijn gehouden aan de doorgifteregelingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.


Kandidaten kunnen op elk moment contact opnemen met CSG Reggesteyn of Het Noordik om hun recht uit te oefenen op inzage, rectificatie of wissen van hun persoonsgegevens, om beperking te vragen van de verwerking van hun persoonsgegevens, om bezwaar te maken tegen de verwerking daarvan en om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen. Daarnaast hebben kandidaten het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens.

Bewaartermijn

• Vier weken na het einde van een sollicitatieprocedure worden de gegevens van een sollicitant gewist.
• Bij het uitschrijven van de vacature-alert worden alle gegevens van de betreffende persoon gewist.


De werkgevers handelen verder conform hun privacyreglementen die vermeld staan op de websites www.reggesteyn.nl en www.hetnoordik.nl.

Contactgegevens
OnderwijsSelect
Postbus 120
7440 AC Nijverdal
onderwijsselect.nl
Tel.nr 0548-533679